Trường hợp không được sang tên giấy tờ xe từ 2022

Kể từ ngày 1-1-2022, người dân đang sử dụng xe không có giấy tờ chuyển nhượng sẽ không được làm thủ tục chuyển tên trong giấy đăng ký xe (cà vẹt xe) sang tên của mình. Theo quy định tại Thông tư 58/2020 của Bộ Công An về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, … Đọc tiếp Trường hợp không được sang tên giấy tờ xe từ 2022